jaargang 2020   

Je kan alle artikels gratis online lezen twee jaar na verschijningsdatum (zie ook 'archief').

Ben je graag meteen mee met onze artikels maar heb je nog geen abonnement?
Februari 2020 (32-1)
 

Als sexting misgaat
Interview met Heidi Adriaensen  

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het Vlaggensysteem
An Victoir


Wat als ... CLB's de krachten bundelen?
Laagdrempelig netoverstijgend CLB-onthaal in Gent
Interview met Lieve De Brabander, Vera van Heule

Caroline Jacobs 

Balanceren tussen veiligheid en hulpverlening bij een vermoeden van radicalisering - een praktijkverhaal
An Victoir, Marleen Van den Mooter

Polarisatie herkennen en ermee omgaan
Chris Wyns

Van (on)macht naar kracht
De mogelijkheden van Nieuwe Autortiteit bij probleemgedrag op school
Hilde Leonard, Kathleen Dewaele

Feitenvanger

Happy@work

Een bloemekee voor 't CLB

Onder de leeslamp
 

 

Juni 2020 (32-3)
Het verhaal van een boom

Consultatieve leerlingenbegeleiding
Een methodiek om samen zorgvragen aan te pakken en competenties van leerkrachten te versterken
Hilde Colpin, Gisleen Rauws

Consultatieve leerlingenbegeleiding
Een kernactiviteit voor het CLB in het decreet leerlingenbegeleiding
Veerle Germeijs

(On)gewettigd afwezig in het secundair
Wat kan de CLB-arts betekenen bij ziekteverzuim?
Anouk Vanlander

Leerlingen aan het woord
Pimento

Het vertelspel 'Wortelen in nieuwe aarde'
Een methodiek die veerkracht bevordert bij vluchtelingenkinderen in de klas
Kaat Van Acker, Claire Wiewauters, Mieke Groeninck


 

 

Oktober 2020 (32-4) 
De signaalfunctie van het CLB
Een vertaling van decreet naar praktijk
Interview met Veerle Hubrecht, Stefanie Pieters

Kinderen met motorische ontwikkelingsproblemen
Hoe merk je ze op? Hoe kan je ze begeleiden?
Griet Dewitte, Veerle Algoed

20 in 2020
Het CLB is jarig 
Veerle Germeijs

KRTR-DIGI
Een nieuwe digitale rekentest voor lager onderwijs
Annemie Desoete e.a.

Verhalen uit het kot van ouders en ondersteuners van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
Ervaringen tijdens de coronacrisis
Evelien Leyseele, Inge Van De Putte

Straffe CLB collega's (edito)
 
Feitenvanger
 
Happy@work

Een bloemekee voor 't CLB

Onder de leeslamp

December 2020 (32-5)
Meertaligheid versus Nederlands op school
Een valse tegenstelling
Piet Van Avermaet

'Het fundament van ons meertalenbeleid:
kinderen op een positieve manier betrekken bij hun leerproces'
Interview Els De Roeve, Lotte Devynck, Jonathan Demey

Met de juiste didactiek een echt taalbad benaderen?
Het kan! 
Hans Schmidt

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis bij meertalige leerlingen?
Screen de moedertaal met de ALDeQ-NL
Heleen Leysen, Charlotte Mostaert

Kort & Krachtig
ABAS-3; de langverwachte Nederlandstalige vragenlijst voor adaptief gedrag
Bea Kreemers, Jarymke Maljaars, Veerle Briers, Bea Maes, Ilse Noens
 

Altijd al eens een vlieg willen zijn? (edito)
 
Feitenvanger
 
Happy@work

Een bloemekee voor 't CLB

Onder de leeslamp