2016   

Codering: Auteur. Titel. Jaar, jaargang: nr, pag.

     Nummer 1 (januari - februari)    
   
 • Claire Wiewauters. Kinderen (en ouders) in de scheidingsstorm: een uitdaging voor de school? 2016, 28:1, 06.
 • Stefanie Van Hoof. Participatie op school, de taak van iedereen. Leerlingenparticipatie in het secundair onderwijs. 2016, 28:1, 23.
 • Rachel Laget. Diversiteit in het secundair onderwijs. Maak het verschil op de speelplaats. 2016, 28:1, 30.
     Nummer 2 (maart - april)
   
 • Kirsten Elen. Ongeplande zwangerschap bij tieners. Fara aan het woord over de rol van school en CLB. 2016, 28:2, 06.
 • Machteld Vandecandelaere & Charlotte Struyve. Juffrouw, ik ben (nog niet) klaar! Over het advies na de derde kleuterklas. 2016, 28:2, 15.
 • Ludo Driesen. Wat als een kind zijn ouder niet meer wil zien? Ouderverstoting. 2016, 28:2, 21.
 • Caroline Vancraeyveldt, Karine Verschueren, Sanne Van Craeyevelt & Hilde Colpin. Samen-spel in de kleuterklas. Interventie voor het versterken van leerkracht-kindinteracties bij kleuters met externaliserend gedrag. 2016, 28:2, 28.
 • Dries Vandermeersch & Lotte Meulewaeter. De centra voor leerlingenbegeleiding: facts & figures. Kerncijfers schooljaar 2014-2015 en trends. 2016, 28:2, 34.
     Nummer 3 (mei - juni)
   
 • Veerle Germeijs. Buitenschoolse hulp: een zorg? Onderzoekers aan het woord. 2016, 28:3, 06.
 • Gisleen Rauws & Kris Geerinck. Van IQ-cijfers naar handelen. Het HGD-traject en cognitieve psychologie als kapstok. 2016, 28:3, 12.
 • Mia Fabry & Sarah Schaubroeck. Prodia zet de puntjes op de i: het nieuwe Protocol Lezen en Spellen2016, 28:3, 22.
 • An Victoir & Veerle Germeijs. Radicalisering bij jongeren: uitzicht door inzicht. Sultan Balli aan het woord. 2016, 28:3, 30.
 • Dirk Verrycken. Kort & krachtig. De examencommissie secundair onderwijs2016, 28:3, 39.
 • Sam De Laet. Opinie. Over de 'slakkengang' en andere labels2016, 28:3, 40.
     Nummer 4 (juli - augustus)
   
 • Vlaamse Werkgroep OLB-diagnostiek. Voorwoord. Een stap vooruit: naar een vernieuwde diagnostiek in het studiekeuzeproces. 2016, 28:4, 04.
 • Vlaamse Werkgroep OLB-diagnostiek. Hoezo, onderwijsloopbaanbegeleiding en diagnostiek? 2016, 28:4, 07.
 • Bart Soenens, Veerle Briers, Miet Craeynest, Karine Verschueren & Maarten Vansteenkiste. De nieuwe OLB-tool: welke instrumentne en waarop? 2016, 28:4, 12.
 • Veerle Briers, Veerle Germeijs, Peter Theuns, Annemie Bos, Ides Depotter & Karine Verschueren. Van de eerste naar de tweede graad: ingrediënten van een goede keuze. 2016, 28:4, 18.
 • Beatrijs Vandenkerckhove, Bart Soenens, Maarten Vansteenkiste, Miet Craeynest, Bram Deeren, Ides Depotter & Johan David. Het noorden kwijt? Het intern kompas als houvast bij het studiekeuzeproces. 2016, 28: 4, 26
 • Annemie Bos, Ides Depotter & Mark Schittekatte. Een stap vooruit binnen onderwijsloopbaanbegeleiding. Stand van zaken en vooruitblik. 2016, 28:4, 35.
     Nummer 5 (september - oktober)
   
 • Veerle Germeijs. Nergens beter dan thuis. 2016, 28:5, 04
 • Wendelien Vantieghem, Dimitri Van Maele & Mieke Van Houtte. Een brede kijk op gender en waarom het van tel is in onderwijs. 2016, 28:5, 06.
 • Steven De Baerdemaeker. Ruben is misschien een meisje. Begeleiding van transgender leerlingen. 2016, 28:5, 14.
 • Reinilde Lambert. Zorg voor kleuters. Met Groeiboek naar de kleuterschool. 2016, 28:5, 20.
 • Els De Jonghe. IQ lager dan 50? Vastlopen op de ondergrens van intelligentietests is verleden tijd. 2016, 28:5, 26.
 • Nina De Paepe. Aan de slag rond alcohol en illegale drugs in het CLB. 2016, 28:5, 34.
 • Marleen Van den Mooter. Eyeopener. Boek 'Brood en Rozen voor iedereen'. 2016, 28:5, 38.
     Nummer 6 (november - december)
   
 • Veerle Germeijs. Van moetivatie naar goesting. Scholen versterken in motiverend onderwijs. 2016, 28:6, 06.
 • Marijn Somers & Helena Bijnens. Hoe kinderen én ouders sterker maken? De lagere school en lokale organisaties werken samen. 2016, 28:6, 11.
 • Dieter Baeyens & Dorien Jansen. Wanneer drukke kinderen groot worden en verder studeren. Kenmerken, uitdagingen en ondersteuning van 16-25-jarige studenten met ADHD. 2016, 28:6, 17.
 • Delphine Dumortier. Angstige start? Faalangst bij studenten. 2016, 28:6, 25.
 • Nele Matthys. VCLB Aarschot wil werken met goesting. Het verhaal van een organisatie in verandering. 2016, 28:6, 34.
 • Inge Zink & Lies Verlinde. Kort & Krachtig. Ontwikkelingsdysfasie en Kinderafasie. 2016, 28:6, 38.